Sztandar Bractwa Najświętszego Sakramentu

Przez wieki bractwa gromadziły w swoich szeregach ludzi wszystkich stanów i grup społecznych, którzy znajdowali się w nich odpowiednią formę przeżyć religijnych, działalności społecznej oraz dobroczynnej. Przynależenie do nich nie zależało od statusu społecznego. Bractwa osób świeckich poprzez modlitwę wspierały duchowieństwo w ożywieniu życia religijnego w parafiach oraz angażowały się w różnego rodzaju prace społeczne i charytatywne. Posiadały one własną strukturę organizacyjną, a cele i całokształt ich działalności określały specjalne statuty.

W Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łęcznej, już w XVI wieku istniało Bractwo Różańca Świętego i Bractwo Bożego Ciała. Bractwo Najświętszego Sakramentu istniejącego przy Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łęcznej sięga do tamtych bractw, chcąc być ich kontynuatorami i następcami. Następcami tych wielkich ludzi z tamtych lat, którzy potrafili organizować się w związki religijne na chwałę Boga.

W skład Bractwa Najświętszego Sakramentu wchodzi 23  osoby, w tym jedna osoba duchowna, to nasz Ksiądz Proboszcz Kanonik Janusz Rzeźnik, który jest naszym ojcem duchowym o promotorem. Bractwo jest otwarte na przyjmowanie nowych członków. Mogą to być osoby pełnoletnie z naszej i spoza naszej parafii. Celem Bractwa jest głoszenie dziękczynienia, uwielbienia i niesienia chwały Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Przejawia się to w coczwartkowych adoracjach Najświętszego Sakramentu w naszym Kościele od godz. 800 – 1800 przez wszystkich członków Bractwa w ściśle określonych godzinach.

Pragnieniem Bractwa była fundacja sztandaru, który gromadziłby i jednoczyłby ludzi przy sobie. Sztandar to symbol i znak, który tworzy wspólnotę oraz ściśle wiąże ludzi między sobą i wiąże ich z Jezusem Chrystusem. Finansowanie sztandaru odbywało się ze środków własnych Bractwa /składki/, ofiar na tacę  w niedzielę – 10.06.2018 r. oraz ofiar i darowizn sponsorów i życzliwych ludzi.

Za tą wielką ofiarność  życzliwość, tą drogą składamy serdeczne podziękowanie.

Uroczyste poświęcenie Sztandaru Bractwa Najświętszego Sakramentu w Łęcznej, poprzedzone wieloma przygotowaniami i uzgodnieniami  nastąpiło w niedzielę – 17.06.2018 r. w kościele pw. Św. Marii Magdaleny na sumie przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa dr Ryszarda Karpińskiego. Najpierw nastąpiło wbicie gwoździ honorowych w drzewce sztandaru, w pierwszej kolejności  przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa dr Ryszarda Karpińskiego i Księdza Proboszcza Kanonika Janusza Rzeźnika, następnie sponsorów, członków Bractwa i inne osoby uhonorowane przez Bractwo.

Po  poświęceniu Sztandaru Bractwa Najświętszego Sakramentu nastąpiło jego przekazanie przez  przedstawiciela fundatorów p. Ryszarda Malinowskiego Pocztowi Sztandarowemu Bractwa z przykazaniem „Strzeżcie Ten Sztandar na chwałę Boga i ludzi”. Po przyjęciu Sztandaru Poczet Sztandarowy uczestniczył w dalszej ceremonii.

Bardzo wymowne były życzenia Jego Ekscelencji Księdza Biskupa  w trakcie błogosławieństwa na zakończenie uroczystości „By ziarno rzucone w glebę pięć wieków temu przyniosło obfity plon”

By to życzenie się spełniało, prosimy o wsparcie modlitewne członków Bractwa, parafian i wszystkich naszych sympatyków, którzy mogą stać się członkami Bractwa.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za opiekę, wsparcie i pomoc Księdzu Proboszczowi, Kanonikowi Januszowi Rzeźnikowi,  Siostrze Grażynie Szewczak, członkom Bractwa i  wszystkim ofiarodawcom.

Szczęść Boże!

Przewodniczący Kapituły Bractwa
Jerzy Blicharski