Zapowiedzi przedślubne 08.05.2016

Zapowiedź pierwsza

Gabriel WALCZAK – kawaler, zam. w Łęcznej, par. Św. Barbary i Aleksandra PIEREPIENKO – panna, zam. w Łęcznej, par. tut.

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest w sumieniu powiadomić Kancelarię Parafialną