Start Historia parafii

Historia parafii

A. Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii w Łęcznej pochodzi z 1350 r. (wykazy świętopietrza), można więc przypuszczać, że istniała już wcześniej. Granice parafii uległy pomniejszeniu: w 1922 r. powstała nowa parafia w Rogoźnie, w 1989 r. parafia p.w. św. Barbary w Łęcznej,  w1992 r. parafia w Ludwinie, w 2002 r. parafia p.w. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej, a w 2005 r. parafia p.w. św. Izydora i Niepokalanego Serca NMP w Ciechankach Łęczyńskich. Zmieniała się również przynależność dekanalna parafii - w czasach przedrozbiorowych dekanat parczewski, w XIX w. lubartowski. Już w dalekiej przeszłości obok proboszcza, duszpasterzował tu wikariusz, zaś od XVII w. mansjonarze (w XVII w. było ich 4, a dokumenty z wieku następnego wspominają o 2). Przy kościele działało wiele cechów, a w duszpasterstwie pewną rolę odegrały również bractwa (m.in. Bożego Ciała, Ducha Św.). Od XVI w. istniała biblioteka parafialna Funkcjonował specjalny szpital dla ubogich (w XVII w. dom szpitalny był uposażony z myślą o 3 osobach, ale już pod koniec tego wieku dokumenty wspominają o 8 biednych). Instytucja ta była ulokowana przy osobnym kościele p.w. Św. Ducha, usytuowanym w rynku. Przytułek dla starców istniał jeszcze w XIX w., a wspomniany kościół rozebrano w 1834 r. Przez długie lata parafia prowadziła szkołę, o której istnieniu wspominają dokumenty z początku XVII i z końca XVIII w. Dawniej teren parafii zamieszkiwała pewna liczba grekokatolików (np. pod koniec XVII w. w Łęcznej było 100 unitów oraz prawie cała ludność 3 wsi: Dratów, Kaniwola i Ludwin). Posiadali oni tutaj swoją świąty­nię (po kasacie unii zamieniona na prawosławną). Archiwum parafii spłonęło w czasie I wojny światowej. Zachowały się natomiast akta urodzonych od 1702 r., akta małżeństw i zgonów od 1797 r., księga wizytacji biskupich i dziekańskich od 1919 r., księga bractw oraz inne, nowsze dokumenty.

B. Pierwotny kościół, drewniany, funkcjonował do czasu pożaru w 1615 r. Następny, istniejący do dnia dzisiejszego, został zbudowany w latach 1618-1631 z fundacji Adama Noskowskiego. W 1631 r. był konsekrowany p.w. św. Marii Magdaleny przez bp. Tomasza Oborskiego. Kilkakrotnie dewastowany: pierwszy raz w czasie buntów kozackich i potopu szwedzkiego w połowie XVII w., w wieku na­stępnym niszczony przez pożary (1715, 1746, 1761), w tym też wieku kilkakrotnie remontowany i ponownie konsekrowany w 1739 r. przez bp. Kunickiego, w latach późniejszych znowu zniszczony przez pożar w 1846 i 1870 r. Gruntowny remont przeprowadzono w latach 1856-1860. Budynek został uszkodzony w czasie działań wojennych w 1915 r., remontowany po zakończeniu 1 wojny światowej (1924 r.), ostatnio remontowany m.in. w 1951 r.; w 1967 r. odnawiany wewnątrz, a w 1968 r. z zewnątrz. W 1983 r. tynkowanie z zewnątrz i wyłożenie płytami granitowymi przypór oraz parapetów wnęk ściennych. W 1996 r. rozpoczęto prace zabezpiecza­jące konstrukcję kościoła. Wiatach 1997-1998 wyremontowano wieżyczkę-sygnaturkę. Kościół murowany z kamienia i cegły, jednonawowy, w stylu renesansu lu­belskiego (na skutek kilkakrotnych zniszczeń i renowacji stracił w większości de­koracje sztukateryjne sklepień i ścian; obecnie wnętrze posiada wystrój baroko­wy). Obok prezbiterium zakrystia. Przy wschodniej części nawy znajdują się 2 prostokątne kaplice wybudowane razem z kościołem, na świątyni 3 wieżyczki, sklepienie kolebkowe z lunetami. Pięć drewnianych ołtarzy barokowych pochodzi z XVIII w. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Ukrzyżowania Pana Jezusa, ze św. Marią Magdaleną u stóp krzyża (1772 r.). W ołtarzu bocznym, po prawej stro­nie nawy, obraz z XVIII w. przedstawiający wizję św. Jana Nepomucena oraz drugi - również z XVIII w. - przedstawiający komunię św. Onufrego. W ołtarzu lewym umieszczono obraz św. Hieronima (XVIII w.). Pozostałe 2 ołtarze znajdują się w kaplicach: w jednym - obraz MB z Dzieciątkiem z XVII w. (przemalowany w XVIII w., został odkryty przy konserwacji 2 V 1983 r.), w drugim – Ustanowienia Najświętszego Sakramentu. Ambona i chrzcielnica są barokowe (XVIII w.). Na chórze muzycznym 10-głosowe organy wykonane w firmie Szymańskiego (odnawiane m.in. w 1967 r.). Ponadto w kościele jest kilka zabytkowych obrazów i portretów, w zakrystii zaś zabytkowe szaty i naczynia liturgiczne. Obok kościoła znajduje się dzwonnica wzniesiona w 1827r. (remontowana 1991 r.), murowana z cegły, 3 dzwony zakupione w 1959 r. i 1 ofiarowany przez ks. Szczepa­nika w 1967 r. Cmentarz przykościelny został otoczony murem około 1828 r. (re­montowany latach 1994-1995). Niedaleko kościoła usytuowana jest nowa plebania (dom parafialny oddany do użytku w 1982 r.), natomiast stara, jest dawnym budynkiem mieszkalnym wzniesionym dla mansjonarzy. Został on wymurowany w 1647 r. z fundacji Adama Noskowskiego (fundator kościoła). Kilkakrotnie odnawiany. Pod koniec XVIII w. zamieniono go w plebanię. Przebudowany w 1930 r., obecnie wyre­montowany pełni funkcję plebanii. W Łęcznej, obok cmentarza, stoi zabytkowa kapliczka przydrożna z połowy XIX w. z ludową rzeźbą św. Marii Magdaleny. Ponadto kapliczki znajdują się w Trębaczowie (1929 r., fundator Jan Kazimierski) i Ciechankach (1948 r., fundacji Koła Młodzieży Wiejskiej „Wici"). Zabytkowe figury-krzyże postawiono w czasie zarazy w Trębaczowie w 1914 r. iwStarej Wsi w 1894 r. Podobna figura-krzyż znajduje się w Łęcznej w pobliżu kościoła, pierwotnie wystawiona w 1623, odnowiona w 1879 r. Również przy kościele jest figura Chrystusa Zmartwychwstałego wzniesiona w czasie zarazy w 1873 r. oraz figura MB.

C. Miejscowości i ulice należące do parafii: Podzamcze w. i kol., Stara Wieś w. i kol., Stasin, Trębaczów kol., Witaniów w. i kol., Łęczna ulice: Bożniczna, Cegielniana, Chełmska, Górnicza- numery nieparzyste, Jagiełki, al. Jana Pawła II - numery parzyste, Kanałowa, Krasnystawska, Krótka, Księżyco­wa, Litewska, Lubelska, Łańcuchowska, 3 Maja, Mickiewicza, Milejowska, Nowo-kościelna, Ogrodowa, Pańska, Partyzancka, Pasternik, Piłsudskiego, Pogodna, pl. Kanałowy, pl. Kościuszki, Rynek II, Przemysłowa, Rynek III, Słonecz­na,  Średnia, Świętoduska, Tysiąclecia, 11 Listopada.

D. Kapłani pochodzący z parafii i pracujący aktualnie w duszpasterstwie (także poza naszą Archidiecezją):

· O. Waldemar Barwiński, karmelita

· ks. Piotr Boczula, salezjanin

· ks. Zenon Konowałek

· ks. Janusz Romański

· ks. Michał Walkowski

· ks. Tomasz Zieliński

· ks. Marek Grygiel

E. Grupy apostolskie i modlitewne w parafii:

· Koła Różańcowe

· Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

· Legion Maryi

· Zespół charytatywny

· Eucharystyczny Ruch Młodych

· Chór parafialny

· Katolicka Wszechnica Ludowa

F. Domy zakonne na terenie parafii: Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego ul. Świętoduska2, 21-010 Łęczna, tel. 0-81/462 22 88 (kaplica p.w. św. Franciszka Serafickiego, 1994 r.)

G. Żyjące siostry zakonne, które pochodzą z parafii:

· s. Grażyna Kosowska

· s. Anna Kornetka

· s. Krystyna Zaworska

· s. Beata Wnuk

· s. Barbara Grudzień

· s. Mariola Broniewska

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Statystyka

Odsłon : 1339257