Start Bractwo Najświętszego Sakramentu Członkowie wspierający Bractwa Najświętszego Sakramentu

Członkowie wspierający Bractwa Najświętszego Sakramentu

Bractwo Najświętszego Sakramentu troszczy się w swojej działalności nie tylko o rozwój duchowy w głoszeniu chwały i uwielbienia Pana Jezusa, ale również o pozyskanie w swoje szeregi nowych członków Bractwa.

Wiele osób zainteresowanych przystąpieniem do Bractwa ma szereg wątpliwości, niepewności i obaw czy tej przynależności podoła ze względu na obowiązki w pracy zawodowej , w gospodarstwie, domu, rodzinie, a nawet nauce. I branie jeszcze na siebie dodatkowych obowiązków w Bractwie takich jak: coczwartkowe adoracje Najświętszego Sakramentu, udział w uroczystościach parafialnych, procesjach i zebraniach.

By to uprościć i ułatwić Zebranie Ogólne Bractwa wprowadziło status członka wspierającego Bractwa, którego zakres obowiązków jest bardziej dowolny i swobodny, dostosowany przez samego siebie do możliwości i czasu danej osoby.

Należy zaznaczyć, że zdecydowana większość naszych Parafian i tak z własnej woli uczestniczy w tych uroczystościach, czy wydarzeniach parafialnych.

Licząc na wielkoduszność i otwartość na potrzeby naszej Parafii, serdecznie prosimy zainteresowanych o bezpośredni kontakt z Bractwem i Księdzem Proboszczem.

W załączeniu Uchwała Zebrania Bractwa celem przybliżenia tej formy członkostwa.

 

UCHWAŁA Nr 1/2018

Ogólnego Zebrania Bractwa Najświętszego Sakramentu w Łęcznej z dnia 27.05.2018 roku.

Stosownie do par. 5 Statutu Bractwa Najświętszego Sakramentu w  Łęcznej pkt. 3, ppkt.5 Ogólne Zebranie Bractwa Najświętszego Sakramentu uchwala co następuje:

  1. Ustanawia się status członka wspierającego Bractwa, który jest powoływany przez Zebranie Ogólne lub Zebranie Zwykłe /comiesięczne/ zwykłą większością głosów członków Bractwa i w ten sam sposób odwoływany.
  2. Zadaniem członka wspierającego jest uczestniczenie w bieżącej działalności Bractwa, bez biernego i czynnego prawa wyborczego, bez  obowiązku coczwartkowej systematycznej adoracji  Najświętszego Sakramentu w Kościele pw.  Św. Marii Magdaleny w Łęcznej, jak i udziale w zebraniach i innych uroczystościach.  Adoracja może być sprawowana w miarę możliwości w wybranym przez siebie czasie.
  3. Obowiązkiem członka wspierającego jest propagowanie czci Najświętszego Sakramentu, pogłębianie pobożności eucharystycznej oraz ożywianie jej we własnym środowisku i opłacanie składki członkowskiej w wysokości 5,00 zł miesięcznie.
  4. Docelowo członkostwo wspierające może przekształcić się w pełnoprawne członkostwo w Bractwie.
  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Kapituły Bractwa

mgr inż. Jerzy Blicharski

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Statystyka

Odsłon : 1088347