Start Chrzest Święty

Chrzest Święty

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Jezusa jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest nas wprowadza. 
Sakrament chrztu świętego, który otrzymujemy w imię Trójcy Świętej jest rzeczywistością bardzo bogatą i obejmuje:

 • odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych,
 • narodzenie do nowego życia, przez które stajemy się przybranymi dziećmi Ojca, członkami Chrystusa i świątynią Ducha Świętego,
 • chrzest włącza nas do Kościoła i dzięki niemu stajemy się uczestnikami kapłaństwa Chrystusa,
 • sakrament ten wyciska na duszy niezatarte znamię, dzięki niemu jesteśmy konsekrowani do udziału w kulcie chrześcijańskim.

W naszej parafii udzielany jest II niedzielę miesiąca we Mszy św. o godz. 12.00 oraz w IV sobotę m-ca we Mszy św. o godz. 18.00.

Dziecko do sakramentu chrztu św. należy zgłosić w Kancelarii parafialnej przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem chrztu.

Rodzice dziecka przedstawiają w Biurze Parafialnym następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka z USC,
 • adres i dane rodziców chrzestnych,
 • zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą oni pełnić tę funkcję (jeśli nie są oni naszymi parafianami),
 • zaświadczenie od katechety (jeśli rodzice chrzestni są uczniami szkoły średniej).

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kościelnego (kan. 874) funkcję rodziców chrzestnych mogą pełnić osoby, które:

 • ukończyły 16 rok życia,
 • przyjęły sakrament bierzmowania,
 • są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Statystyka

Odsłon : 1339267